Tel. +48 606-188-777/ e-mail: notariusz@kancelariarejenta.pl

Lista Dokumentów Wymaganych do Przygotowania Umowy Sprzedaży Lokalu (stanowiącego odrębną nieruchomość)

Przygotowanie umowy sprzedaży lokalu, który stanowi odrębną nieruchomość, wymaga zebrania odpowiedniej dokumentacji. Poniżej przedstawiamy listę niezbędnych dokumentów:

 1. Numer Księgi Wieczystej:
  • Może być podany pisemnie lub mailem (nie jest wymagany odpis).
 2. Podstawa Nabycia Lokalu:
  • Przykłady: Umowa sprzedaży, Akt Poświadczenia Dziedziczenia, Postanowienie Sądu, Umowa darowizny.
  • Wystarczająca forma dokumentu umożliwiająca zapoznanie się z treścią.
  • W przypadku utraty dokumentu, prosimy o kontakt z kancelarią w celu ustalenia sposobu uzyskania dostępu do treści.
 3. Świadectwo Charakterystyki Energetycznej:
  • Wymagane; brak tego dokumentu grozi karą grzywny.
 4. Zaświadczenie z Gminy:
  • O objęciu lub nieobjęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji (dla lokali położonych poza Wrocławiem).
 5. Zaświadczenia o Braku Zaległości w Opłatach:
  • Potwierdzenie braku zaległości związanych z nieruchomością.
 6. Zaświadczenia o Braku Zameldowanych Osób w Lokalu:
  • Potwierdzenie braku zameldowanych osób.

W zależności od stanu prawnego nieruchomości, mogą być wymagane także inne dokumenty np:

 • Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego:
  • Potwierdzenie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub że podatek został zapłacony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia (dla lokali nabytych w drodze darowizny lub dziedziczenia po 31.12.2006r).
 • Zaświadczenie o Wysokości Zadłużenia z Tytułu Kredytu:
  • W przypadku lokalu obciążonego kredytem hipotecznym, zaświadczenie o wysokości zadłużenia z rachunku technicznego do spłaty.
 • Odpis Aktu Małżeństwa:
  • W przypadku, gdy w księdze wieczystej właścicielka jest wpisana pod nazwiskiem sprzed zawarcia związku małżeńskiego.
 • Skrócony Odpis Aktu Zgonu:
  • W przypadku gdy w księdze wpisane jest dożywocie lub służebność (ewentualnie zgoda z notarialnie poświadczonym podpisem na wykreślenie służebności).

Prosimy o zgromadzenie i przedstawienie wymienionych dokumentów przed  umówionym terminem  zawarcia  umowy sprzedaży lokalu, aby zapewnić sprawną i zgodną z prawem transakcję. (zaświadczenie o zameldowaniu i zadłużeniu przy podpisaniu umowy). Lista dokumentów może ulec zmianie zależnie od stanu prawnego lokalu.