Tel. +48 606-188-777/ e-mail: notariusz@kancelariarejenta.pl

Spadek u notariusza.

Wiele spraw spadkowych można efektywnie załatwić u notariusza we Wrocławiu. W niekonfliktowych przypadkach możliwe jest uzyskanie Aktu Poświadczenia Dziedziczenia, który zastępuje sądowe stwierdzenie nabycia spadku. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje, które ułatwią przebieg całego procesu:

 1. Zgromadź niezbędne dokumenty:
  • Akt zgonu spadkodawcy,
  • Testament spadkodawcy (jeśli istnieje),
  • Zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy lub jego dowód osobisty,
  • Odpisy aktu stanu cywilnego spadkobierców ustawowych, potwierdzające pokrewieństwo (zazwyczaj wystarczają odpisy skrócone). Przykładowo: dla żony – akt małżeństwa, dla dzieci – akty urodzenia. W przypadku, gdy córka spadkodawcy zmieniła nazwisko z powodu małżeństwa i nadal się nim posługuje, należy dostarczyć akt małżeństwa, nawet jeśli małżeństwo ustało,
  • Akty zgonu spadkobierców ustawowych, którzy nie dożyli postępowania spadkowego,
  • Numer księgi wieczystej dla nieruchomości wchodzących w skład spadku, jeżeli do kręgu spadkobierców należy osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego.
 2. Przekaż notariuszowi dokumenty: Możesz to zrobić mailem, dołączając informacje o ostatnim miejscu zamieszkania spadkodawcy oraz adresy zamieszkania spadkobierców.
 3. Umów się na termin wizyty u notariusza.
 4. Przygotuj się na wizytę: Zabierz ze sobą dowód osobisty oraz oryginały wymaganych dokumentów, w tym testamenty, jeśli istnieją.
 5. Spotkanie u notariusza: Wszyscy spadkobiercy, zarówno ustawowi jak i testamentowi, powinni jednocześnie spotkać się u notariusza (jest możliwość sporządzenia dokumentów w kilu kancelariach). W trakcie wizyty spadkobiercy zgodnie wnoszą o stwierdzenie nabyci spadku i składają oświadczenia do protokołu dziedziczenia, aby notariusz mógł ustalić, czy nie ma przeszkód do wydania Aktu Poświadczenia Dziedziczenia. Mogą być również sporządzane inne dokumenty, takie jak protokół otwarcia testamentu czy oświadczenia o przyjęciu spadku.
 6. Po zakończeniu procedury otrzymasz od notariusza Akt Poświadczenia Dziedziczenia. Następnie należy:
  • a. Złożyć deklarację podatkową od spadków i darowizn w Urzędzie Skarbowym w ciągu 1 miesiąca (6 miesięcy dla osób korzystających ze zwolnień przewidzianych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn ),
  • b. Zgłosić nabycie samochodu w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni, jeśli był przedmiotem spadku,

jeśli przedmiotem spadku była nieruchomość

  • c. Złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości w urzędzie miasta/gminy w ciągu 14 dni,
  • d. Złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej,
  • e. Zawiadomić zarządcę nieruchomości lub spółdzielnię mieszkaniową.

Opłaty notarialne: Za sam protokół poświadczenia dziedziczenia oraz akt poświadczenia dziedziczenia, łączna opłata wynosi 150 zł netto (184 zł brutto). Jednakże wysokość opłat może być zmienna i zależy od ilości sporządzonych dokumentów, w tym oświadczeń o przyjęciu i wypisów aktu poświadczenia dziedziczenia. Dokładną cenę notariusz ustali po zapoznaniu się z dokumentacją i ocenie stanu faktycznego sprawy.

Proces załatwiania spraw spadkowych u notariusza jest zdecydowanie szybszy i mniej formalny niż postępowanie sądowe, co sprawia, że jest to opcja ciesząca się dużym powodzeniem.