sprzedaż lokalu spółdzielczego – lista dokumentów

 

Do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy przedłożyć
u notariusza następujące dokumenty:

Lista ma charakter ogólny i zależnie od stanu prawnego prawa do lokalu może podlegać modyfikacji.

  • zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej
  • odpis z księgi wieczystej  lub wskazanie jej numeru, jeżeli została dla prawa do lokalu założona
  • umowa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub przydział.

– postanowienie stwierdzające nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia – kiedy prawo do lokalu nabyto drodze dziedziczenia

– w przypadku nabycia prawa do lokalu w drodze spadku lub po 1 stycznia 2007 r. darowizną, nieodpłatnym zniesieniem współwłasności lub zasiedzeniem – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku, lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

W przypadku zakupu prawa do lokalu z kredytu i ustanawiania hipoteki potrzebne są dodatkowo

  • umowa kredytu
  • zaświadczenie/oświadczenie  banku o udzieleniu kredytu i wysokości zabezpieczenia

Ponadto kupujący mogą oczekiwać od sprzedających prawa do lokalu przedłożenia następujących dokumentów.

  • zaświadczenie z gminy – stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
  • Świadectwa charakterystyki energetycznej