Tel. +48 606-188-777/ e-mail: notariusz@kancelariarejenta.pl

stanowiącego odrębną nieruchomość

Po wybraniu mieszkania, aby stać się jego właścicielem konieczne jest zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. W Polsce obowiązują dwie formy praw do lokali, prawo własności do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oraz prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Informację o tym, jaką formę własności posiada lokal który chcemy nabyć bądź sprzedać, możemy sprawdzić między innymi na podstawie umowy nabycia lub na podstawie wpisu w księdze wieczystej – przy czym ta, dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nie musi być prowadzona. Aby móc sporządzić u notariusza umowę sprzedaży, niezbędne będzie wcześniejsze skompletowanie dokumentów i przedstawienie je w kancelarii. W przypadku prawa własności dla stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego, podstawowymi, wymaganymi dokumentami są:

  • Numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu (wystarczy jego wskazanie);
  • Świadectwo charakterystyki energetycznej (w przypadku jego braku, sprzedający zagrożony jest karą grzywny!);
  • Podstawa nabycia lokalu (np. Umowa sprzedaży, Akt Poświadczenia Dziedziczenia, Postanowienie Sądu, Umowa darowizny itp.);
  • Zaświadczenie o objęciu lub nieobjęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji.

Powyższe dokumenty są podstawowymi i bezwzględnie wymaganymi przez Notariusza dokumentami, niezależnie od jego stanu prawnego. Po ocenie sytuacji, Notariusz może wymagać również innych dokumentów, najczęściej, między innymi:

  • Zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w przypadku lokali nabytych w tytułem nieodpłatnym, np. w drodze dziedziczenia lub darowizny (darowizna po 31.12.2006r);
  • Zaświadczenia o wysokości zadłużenia z tytułu kredytu zabezpieczonego hipoteką na lokalu ze wskazaniem rachunku technicznego do spłaty – w przypadku lokalu, który jest już obciążony kredytem hipotecznym.
  • Zaświadczenia o braku zaległości w opłatach;
  • Zaświadczenia o braku osób zameldowanych w lokalu.

Po zapoznaniu się z dokumentami, notariusz może stwierdzić, że do przeprowadzenia umowy niezbędne będą również inne dokumenty – każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie.