Tel. +48 606-188-777/ e-mail: notariusz@kancelariarejenta.pl

Sprzedaż domu i przygotowanie umowy to dokumentującej wiąże się z koniecznością dostarczenia odpowiednich dokumentów, które obejmują zarówno grunt, jak i rzeczy trwale z nim związane (w tym przypadku budynek). Lista wymaganych dokumentów jest podobna do dokumentów potrzebnych do nabycia działki, dodatkowo rozszerzona o dokumenty dotyczące samego domu.

Niezbędne dokumenty:

 • Podstawa Nabycia Nieruchomości
  • Zazwyczaj akt notarialny obejmujący umowę nabycia (do wglądu).
 • Wypis z Rejestru Gruntów
  • W formie tradycyjnej papierowej, z przeznaczeniem do wpisu w księdze wieczystej.
 • Wyrys z Mapy Ewidencyjnej
  • Konieczny w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej.
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
 • Aktualny wypis z kartoteki budynków
  • (z adnotacją, że służy do wpisu do księgi wieczystej). W niektórych przypadkach wystarcza adnotacja o budynku na wypisie z rejestru gruntu.

Dodatkowo mogą być konieczne:

 • Zaświadczenie potwierdzające , że żadna osoba nie jest zameldowana w przedmiotowym domu.
 • Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.
 • Dokument urzędowy potwierdzający zakończenie prac budowlanych (rodzaj tego dokumentu zależy od daty ukończenia/rozpoczęcia budowy).

Dodatkowe informacje:

Więcej szczegółów dotyczących wymaganych dokumentów oraz informacji pomocnych przy sprzedaży nieruchomości można znaleźć na naszej stronie internetowej https://kancelariarejenta.pl/sprzedaz-nieruchomosci-dokumenty/.

Aby uzyskać pełną informację dotyczącą wymaganych dokumentów, zaleca się skontaktowanie z kancelarią notarialną. Notariusz, aby dokładnie ocenić, jakie dokumenty są niezbędne, musi również uzyskać od Państwa informację o numerze księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do naszego biura notarialnego Notariusz Wrocław Wojciech Czyniewski.